Gabriela Rosenkranz-Tittl

advokátka v ČR, SR a Německu

Zaměření na:
o přeshraniční spory a právo EU
o rozvodové právo a výživné trestní
o pracovní právo
o právo nemovitostí
o náhrady škody a vypo?ádání nehod
o pojištovací právo
o vymáhání pohledávek
o smluvní právo a vyjednávání komplexních kontrakt?

Jazyky: německy, anglicky, česky/slovensky, rusky

Členství:
DE advokátka, člen Saské advokátní komory č. 117524 (Dresden, od 2008)

CZ advokátka
Česká advokátní komora
reg. 10837 (Praha, od 2005)

SK advokátka
Slovenská advokátska komora
reg. č. 4207 (Bratislava, od 2005)

Hospodářská komora ČR
(Praha, od 2006)
Německý svaz advokátů (od 2009)

Klaus Rosenkranz

spolupracující podnikatelský a finanční poradce

Zaměření na:
o přeshraniční  firemní záležitosti
o poradenství v oblasti zakládání společností
o analýzy výběru lokality
o Change Management
o Interim Management
o Recruitment
o poradenství v oblasti nemovitostí
a v oblasti firemních a privátních investic

Jazyky: německy, anglicky

Členství:
Saská obchodní komora
č. D-9B1L-4ZH1C-88 (Dráždany, od 2007)

Maijtel poradenské společnosti
EU-BusinessWise, s.r.o., PrahaJUDr. Patrik Petrík

spolupracující advokát (ČR, SR)


Zaměření na:
o Firemní a obchodní právo
o zřizování společností
o smluvní právo a civilně-právní spory
o právo nemovitostí
o insovenční právo a exekuce
o vymáhání pohledávek
o směnkové a šekové právo
o cenné papíry

Jazyky: německy, česky/slovensky

Členství:
CZ advokát č. 9368,
Česká advokátní komora
(Praha, od 2002)

Euroadvokát č. 0033,
Slovenská advokátska komora
(Bratislava, od 2006)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E-Mail: info(at)rt-anwalt.de

© G. Rosenkranz-Tittl  2015
Web Page Maker, create your own web pages.