Náš Team


Advokátka Mgr. Gabriela Rosenkranz-Tittl

Je rozená česko-slovenka s německými kořeny. Po absolvování právních studií na Masarykově univerzitě v Brně v červnu 1996 (titul Mgr.) pracovala nejprve v Praze v mezinárodní pojišťovně. Následně působila více jak šest let ve společnosti AT&T Global Network Services v Německu a v České republice jako „Contracts & Negotiations Manager“ a jako „Solution Architect“, kde mohla využít svých odborných znalostí při nadnárodních projektech s celkovou hodnotou smluv v objemu milionů USD. V letech 2000 a 2002 byla výkonnou ředitelkou společnosti AT&T Communications Services s.r.o.

Od roku 1996 pracovala jako vícejazyčná právnička, od roku 2005 jako česká a od roku 2008 pak i jako německá samostatná advokátka. Její klienti si váží především její vlastnosti „out-of-the-box-thinking“, úspěšnosti, která je prokazatelná jejími více jak 20letými mezinárodními a mezikulturním pracovními zkušenostmi a jejího vytrvalého a úspěšného nasazení pro klienty. 

Její těžiště leží v komplexních mezinárodních civilních a trestních případech, ale pracuje také na čistě německých či čistě českých případech. Zastupuje své mandanty bez problémů v češtině, slovenštině, němčině i angličtině, rozumí ale také rusky a španělsky.

Registrace:

1.     Český advokát od roku 2005 – člen České advokátní komory č. 10837

2.     Německý advokát od roku 2008 – člen Saské advokátní komory č. 117524 (po absolvování zkoušky k německé advokacii u justičního zkušebního úřadu ve Stuttgartu v červnu 2008)

 

Advokátní koncipientka Mgr. Denisa Zobelt

Je rozená češka žijící v Němeku. V roce 2019 absolvovala studium práva na Karlově univerzitě v Praze (titul Mgr.) a zároveň také Policejní Akademii v Praze (titul Bc.). Již od roku 2015 však pracovala v advokátních kancelářích v Praze jako právní asistentka a od roku 2019 nastoupila do advokátní kanceláře Rosenkranz-Tittl na pozici advokátní koncipientky.

Specializuje se na české trestní, rodinné a dědické právo, nicméně díky jejím jazykovým znalostem je schopná efektivně poradit i německým klientům v České republice. Mluví plynule česky a německy a má dobrou znalost angličtiny.

 
 
 
 
E-Mail
Anruf