Gabriela Rosenkranz-Tittl Anwältin DE, Advokátka CZ 
 
Mobil DE+49.152.26245967            CZ+420.602.747195

Profil kanceláře


Advokátní kancelář byla založena v roce 2015 advokátkou Gabrielou Rosenkranz-Tittl, původně s pobočkou v Praze a v Bratislavě. V roce 2008 jsme pak otevřeli kancelář i v Pirně (Německo). Vzhledem k naší specializaci napříč několika zeměmi, naší flexibilitě a díky moderním komunikačním možnostem pocházejí naši klienti převážně, nikoli však výlučně, z celého Německa, České republiky, Slovenska, Rakouska a Nizozemí.


Těžiště našeho poradenství a zastupování pro fyzické osoby leží nejen v přeshraničních právních problémech, ale také v „čistě“ německých či v „čistě“ českých případech, a to zejména v následující oblastech:

  •      Rodinné právo německé a české: rozvody, manželské majetkové právo, výživné a péče
  •      Dědické právo (pozůstalosti) v Německu a v Česku
  •      Obhajoba v trestních věcech v SRN i v ČR: především trestněprávní odpovědnost statutárních orgánů společnosti, majetkové a dopravní trestné činy, ale také daňové trestní právo

 

U podnikatelů a právnických osob se zaměřujeme na následující oblasti:

  •   Vytváření i vícejazyčných smluv a obchodních podmínek a vyjednávání resp. doprovod na jednáních a to i v mezinárodních věcech (EU právo)       
  •    Odpovědnost jednatelů, trestní právo vč. daňového trestního práva jak v Německu tak v Česku

 

Naše portfolio služeb obsahuje poradenství a zastupování v němčině, češtině (resp. i slovenštině) a angličtině – a to osobně nejen po celém Německu a České republice, ale příležitostně také v Rakousku a na Slovensku.

Během vlastních zkušeností advokátky Rosenkranz-Tittl se již mnohokrát ukázalo, že při přeshraničních sporech často dochází k překladatelským chybám. Advokát hovořící více jazyky dokáže takovéto chyby okamžitě identifikovat, nechat zaprotokolovat a opravit a to ať už před soudem, úřadem či orgánem činným v trestním řízení. Takovéto chyby totiž, především v trestním řízení, mohou mít nedozírné následky. Zde jeden případ za všechny: Kdyby byla z důvodu nepřesného, nejasného či jednoduše nesprávného překladu zaměněna hrubá nedbalost s nepřímým úmyslem, mohl by být následně nesprávně vysloven přísnější rozsudek pro úmyslný trestný čin. Stejné je to i při neporozumění či neznalosti evropských norem u smluvních jednání; zvláště pokud se jedná o vysoké smluvní částky může se toto velmi silně projevit v neprospěch podnikatele.

Advokát s vysokou úrovní obou jazyků (téměř na úrovni rodilého mluvčího) a s pravidelným osobním kontaktem s právem obou států (jak německého, tak českého) je zde ve velké výhodě a jeho mandant z toho samozřejmě profituje. To samé platí i pro samotný výběr právního řádu (zda německý či český) tedy přijmutí včasného a kvalifikovaného rozhodnutí, které z daných právních předpisů je nutné implementovat a použít. A přesně na toto se specializujeme.

Odměna za advokátní služby podléhá dle daného případu a státu buď německému RVG (zákon o odměňování advokátů) či českému advokátnímu tarifu a je vypočtena z hodnoty sporu. V případě trestněprávních a daňových věcí je odměna zásadně vypočítána hodinovou sazbou ve výši max. 140,-€ bez DPH, resp. 3.500,-Kč, v ostatních případech se hodinová sazba většinou odvíjí od typu sporu, v maximální výši 120,-€ bez DPH resp. 3.000 Kč za hodinu. Vždy usilujeme o to, abychom tuto částku mohli předem jasně stanovit - po krátkém seznámení se s Vaším případem Vám předložíme závaznou cenovou nabídku, která je platná po celou dobu mandátu, a to i v případě, že tento bude trvat několik let. Předem Vás také informujeme o možných správních a soudních poplatcích ať už v Německu či v České republice.

Samozřejmě spolupracujeme také s Vašimi pojišťovnami právní ochrany.

 
 
 
 
E-Mail
Anruf