Gabriela Rosenkranz-Tittl Anwältin DE, Advokátka CZ 
 
Mobil DE+49.152.26245967            CZ+420.602.747195

Tipy pro soukromé osoby


Rodinné právo, rozvody a děti

Pro vyhnutí se případným nevýhodným krokům, kontaktujte německého nebo českého právníka - advokáta již před rozvodem, odchodem od partnera nebo předtím, než podepíšete dohodu o vyrovnání po rozvodu či rozchodu. V konečném důsledku je to totiž poměrně časově i finančně nenáročné jednání, které se Vám však zpravidla vždy vyplatí.

Nanejvýš opatrně by měl člověk jednat především v případech tzv. mezinárodních manželství, neboť rozdílné rodné státy obou partnerů řeší odlišně některé otázky jako jsou majetkové poměry manželů, vyrovnání důchodů, výživné či péči o nezletilé. Jsou navíc případy, kdy na první pohled není jisté, v jakém státě má nebo musí být to které řízení zahájeno a dle kterého právního řádu se pak bude postupovat. Důležité tak jsou nejen právní předpisy daného státu, ale také platná nařízení Evropské unie (především EU/1259/2010 (ŘÍM III.); EG/2201/2003 (Brusel IIa); EU/2016/1103 (Mezinárodní manželské majetkové právo); EU/1215/2012) a další.

Při odebrání dítěte – například při přestěhování matky i s dítětem z ČR do jiného státu Evropské unie, musí být toto napadeno otcem dítěte nejpozději do 6 měsíců po přestěhování, jinak bude tento stav považován za platný, což znamená, že dítě nemůže být následně pomocí úřadů přivedeno zpět do původního domovského státu (viz. Haagská úmluva o ochraně dítěte).

Příslušnost soudu daného evropského státu se může také případ od případu lišit, proto musí být advokát schopen danou situaci důkladně prověřit a navrhnout Vám ten nejvýhodnější postup.  

 

Dědické právo

Řízení o pozůstalosti probíhá v Německu a v České republice procesně naprosto odlišně. Po nabytí platnosti Nařízení Evropské unie č. 650/2012 (EU Nařízení o dědictví - v účinnosti od 17.8.2015) byla definována základní příslušnost v přeshraničních případech. Dále by měla být prověřena možnost vydání evropského osvědčení o pozůstalosti pro jeho využití i v jiných státech Evropské unie. V případě úmrtí před 17. 8. 2015 jsou stále použitelné původní kolizní normy. Advokátka Rosenkranz-Tittl zpracovává případy dědického práva již od roku 2005, resp. 2008, je tedy způsobilá efektivně zastupovat i ve starších mezinárodních či národních případech, stejně jako v nově otevřených věcech, kdy vyšly najevo nové skutečnosti, které v původním řízení nebyly zohledněny.

 

Trestní právo

Pokud Vám hrozí, nebo již bylo zahájeno, policejní vyšetřování či trestní stíhání, měli byste dle možností nejlépe okamžitě kontaktovat advokáta. Pro vyhnutí se přitěžujícím výpovědím či „náhodným nálezům“ při ohledání Vám doporučujeme poradit se s advokátem alespoň co do vhodného chování v dané situaci. V tomto směru byste raději měli využít svého práva nevypovídat než poskytnout orgánům činným v trestním řízení Vaši nepřipravenou výpověď, a to s vysvětlením, že principiálně neodmítáte spolupracovat na vyšetřování, jen pro tuto chvíli využíváte svého právo na právní pomoc, případně své právo na formální obhajobu a do té doby nejste schopni vypovídat.

Pokud jste se stali obětí trestného činu nebo jako pozůstalí oběti chcete uplatnit své právo na náhradu škody, jste s advokátem taktéž odborně lépe postavení. To platí o to víc v případech, kdy sice žijete v České republice, ale svůj nárok byste měli uplatnit v Německu, či naopak.  

Bohužel existuje mnoho dalších pastí, do kterých se můžete velmi snadno zamotat. Projednejte s námi alespoň v krátkosti svůj případ předtím, než sami začnete jednat.

 
 
 
 
E-Mail
Anruf